برچسب: بانو غزل تاجبخش

انجمن غزل

انجمن غزل

انجمن غزل به همت بانو غزل تاجبخش و همسرش از مهر ماه سال 1360 در تهران و در منزل وی آغاز به کار کرد. این انجمن در 38 سال گذشته شاعران بسیاری را پرورش داده است. ضیاء الدین سجادی، حسین‌منزوی، محمدعلی سپانلو، مشفق کاشانی، ابوالقاسم حالت، حمید عاملی، سیمین بهبهانی، سید ...

0:00
0:00
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
زمان بازگشایی قفل : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟