برچسب: سال نو مبارک

نوروز فرخنده باد

نوروز فرخنده باد

نوروز 1400 بر همه اهالی شعر و ادب فرخنده باد.ترنم شعر برای همه مردم این سرزمین آرزوی سالی پر از برکت، پر از شعر و پر از عشق دارد.باشد که در سایه ایزد منان سرزمینی پر از آبادی و پر از آزادی را بسازیم.سال نو مبارک....

0:00
0:00
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
زمان بازگشایی قفل : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟