برچسب: غزلخوانی

پله ها در پیش رویم…

پله ها در پیش رویم…

پله ها در پیش رویم ، یک به یک دیوار شدزیر هر سقفی که رفتم ، بر سرم آوار شد خرق عادت کردم اما بر علیه خویشتن تا به گرد گردنم پیچد ، عصایم مار شداژدهای خفته‌ای بود ، آن زمین استوارزیر پایم ناگه از خواب قرون ، بیدار شدمرغ دست‌آموز خوشخوان ...

0:00
0:00
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
زمان بازگشایی قفل : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟