برچسب: مهوش سلیمانپور

ماه نوشته‌های یک فرازمینی

ماه نوشته‌های یک فرازمینی

مجموعه فراشعر «ماه نوشته‌های یک فرازمینی»، اثر شاعر و نویسنده مهوش سلیمانپور به همت انتشارات واژانه منتشر شد.تعداد صفحات: 143قیمت : 25000 تومانتیراژ: 1000 

0:00
0:00
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
زمان بازگشایی قفل : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟