دکلمه «میدان انقلاب»

آسانسور در طبقه چهارم است وارد می‌شوم و دکمه طبقه چهارم را می‌زنم میدان انقلاب، می‌نشینم در تاکسی و می‌گویم ...

صفحه 1 از 85 1 2 85
0:00
0:00
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
زمان بازگشایی قفل : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟