برچسب: احسان افشاری

مات

مات

احسان افشاری

جایی دیگر

جایی دیگر

قلب ما روزی پس از این روزهاگوی سرخ پیشگویان می شودقطره های خون ما در پای عشقنقطه چین بعد پایان می شود پیله کردم در خودم دیوانه وارچهره ام حالا به مجنون می زندتور پیدا کن که از رگهای منجای خون پراونه بیرون می زند سالهایی دور در جایی که نیستاز خزانی ...

0:00
0:00
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
زمان بازگشایی قفل : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟